Zmiana hasła / aktywacja konta

Resetowanie hasła / Aktywacja konta


Aby aktywować swoje konto lub zresetować hasło wypełnij poniższy formularz.

Nowe hasło powinno mieć długość co najmniej 10 znaków, nie może się składać z części imienia lub nazwiska i powinno zawierać:

  • Duże i małe litery: A-Z, a-z
  • Cyfry: 0-9
  • Znaki specjalne: !@%&()?.,